Máte starosti?

Častou otázkou mladých rodičov je opatera ich detí, ktoré prekročili vek jedného roku. A to hlavne v prípade nástupu do zamestnania. Zariadenie akým sú jasle bratislava, vám pomôžu prekonať obdobie pred tým, než dieťa začne dochádzať do škôlky. Malá súkromná inštitúcia zabezpečí pre vášho drobčeka všetko potrebné. Základná starostlivosť, akou je stravovanie a pitný režim, dostatok odpočinku, hygiena je striedaná  aktivitami a hrami. Tie sú zaujímavé pre všetky vekové kategórie malých účastníkov tejto formy zábavy.

Rozdelenie

Drobci sú rozdelený do troch tried po piatich deťoch. To je ideálny počet simulujúci rodinné zázemie. Skúsené učiteľky vedú deti k samostatnosti a činnostiam podporujúcim ich rozvoj. Veď práve z tohto dôvodu tu nájdete malých hudobníkov a výtvarníkov. Už od najútlejšieho veku môžu deti pochytiť prvé anglické slovíčka a intonáciu jazyka. Prevádzka zariadenia je od rána do neskorého poobedia, no dá sa dohovoriť aj večerné opatrovanie. Prístup pracovníkov je skutočne profesionálny a najlepšou vizitkou je spokojnosť detí.